Sunday, December 14, 2008

Kem Motivasi Penghayatan Solat

Kem Motivasi ini diadakan dengan tujuan untuk mendidik peserta agar benar-benar dapat menjalani ibadah sembahyang secara tepat lahir dan batin. Mereka bukan sahaja diajar tentang syariat lahir dalam sembahyang yang merangkumi soal sah, batal dan rukun sembahyang tetapi dalam masa yang sama diberi penekanan dalam soal-soal roh sembahyang agar sembahyang itu dapat dihayati dan dijiwai. Hanya dengan cara ini sahaja, barulah sembahyang itu benar-benar dapat memberi kesan kepada jiwa peserta sehingga lahirlah daripada mereka peribadi-peribadi agung, yang sangat mencintai Tuhan, berkasih sayang dengan sesama manusia tidak kira tua atau muda, menjadikan mereka aset berguna kepada agama, bangsa dan manusia.

Hubungi: 03-67331606 / 012-3747591 / 017-3382246.